LENKAR

Link til slektside på nettet. Der finn du mellom anna bilete og tekst om Olaf S. Emblem, sonen til kjøpmann Lars Olsen Emblem, som emigrerte til USA.

Snarveg til Facebookgruppa med historiske bilete frå Emblemsbygda

Her kan du drøyme deg attende til slutten av 60-talet :-)

Eit jubileumshefte for Emblem og Spjelkavik samvirkelag frå 1996 i forbindelse med 50-års feiringa. Heftet kan lesast online.

Peder Fylling skreiv ned Olaf-segnet før 1882 men det vart utgive først i 1942 i denne boka ved hjelp av Knut Liestøl. du finn segna på side 12, og kan lesa resten

Du har kanske høyrd om opprøret der Steffen Steffensen frå Steffågarden på Emblem vart henta ut av fengselet av folkemengda. Peder Fylling skreiv om opprøret

Då Norges Bank evakuerte seddlane med bil gjennom emblemsbygda 10. april 1940. Du kan og lesa meir om sparebankane på Sunnmøre i denne boka.

Snarveg til fylkesfotoarkivet i Møre & Romsdal. Her finn du bilete av fleire sambygdingar.

Snarvegen til klubben som har plass i kvar ein sambygding sitt hjarte

Snarveg til barneskulen i bygda

Snarvegen til Huset med stor H

Dei gamle rutebilane og den gamle oppstillingsplassen i Ålesund før Grimmerhaugen vart fjerna.

Link til e-bok utgaven av boka: "Hjemsted og by : Ålesund 1948-1998 , Bind 1 fra 1998. På denne sida har Alfred Lupke foreviga fleire bygg som no er rivne.

Eit utdrag av den kongelege resolusjonen frå 25. juli 1828 der Magerholm- Blindeim blir bestemt nedgradert til bygdeveg når Brusdalsveien er ferdig.

Magerholm og Østrem i Skattematrikkelen fra 1647. dette er nyare utgåve frå 1995.

Link til Emblem og Røssevoll i skattematrikelen fra 1647. Dette er ei nyere utgåve frå 1995.

Link til bokside med bilete av "Olavsbombå" inne på Hesseberg. Frå boka: I balansepunktet : Sunnmøres eldste historie av Stein Ugelvik Larsen og Jarle sulebust 1994

Bilde og litt mer informasjon om folkeminneamlaren Peder Fylling Frå boka: I balansepunktet : Sunnmøres eldste historie av Stein Ugelvik Larsen og Jarle sulebust 19

bygda, slik den blei nemnd i Hans Strøm si Annotasjonsbok.

2 bilde av Magne Flem fra Magerholm fergekai 1949 i e-utgave av boka til Harld Kjølås: For noen tiår siden : bilder fra fjell og fjord i Nordvest. 1995

1 bilde av Emblemsbygda av Magne Flem fra Harald Kjølås bok: For noen tiår siden : bilder fra fjell og fjord i Nordvest. Sunnmørsposten Forlag 1995

Fortellinga om Postvegen og Emblem slik Øyvind Midtlid presenterte den i hefte for Aalesund Filatelistklubb si nasjonale frimerkeutstilling i 1998 Dette er ei e-bok

Her finn du fleire historiske kjelder og folketellingar som er søkbare.

Statistisk Sentralbyrå har mykje historisk statistikk, og emigrantstatistikk er ikkje noko unntak. Det vert også lagt ut spennande tekstar.

Bygdebok for Borgund og Giske Band 1 i digital utgåve

Bygdebok for Borgund og Giske Band 3, Gardsoga for øyane utanfor Ålesund, inklusiv Sula i digital utgåve.

Ålesund si byhistorie i eiga Facebook-gruppe. Vel verdt ein tur innom

Heimesida til Aalesund Historielag si fine heimeside